pexels-photo-4686960

pink doughnut on white textile